Kategória: Uncategorized

Rozhovory realizované v rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny

Rozhovory boli realizované v rámci cyklu panelových diskusií po Slovensku. Evolúcia nemusí ísť pozitívnou cestou (Choreografie zmeny I., newsletter, júl 2020) Zraniteľné skupiny vo verejných politikách (Choreografie zmeny II., newsletter, apríl 2020) Nie je pevné, čo je bez chvenia (Choreografie zmeny III., newsletter, jún 2020) Sociálny podnik je nutnosť, nie ukážka toho akí sme moderní […]

Čítať viac

Výsledky pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Tešíme sa, že informačné karty k dvanástim pilotným projektom participatívnej tvorby verejných politík sa stali predmetom prvej vypublikovanej časti, ktorá tvorí znalostnú databázu k projektu NP PARTI. Všetko o pilotnej schéme a pilotných projektoch nájdete v rámci sekcie: pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík (http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_pilotne_projekty) dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1) Participatívna realizácia koncepcie […]

Čítať viac

Pripravili sme informačné letáky o tom, čomu sa venujeme

Pripravili sme krátke informačné letáky o participácii verejnosti v otvorenom vládnutí, o vzdelávaní ako nástroji budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, o participatívnych rozpočtoch na školách i v samosprávach. Dozviete sa v nich aj to, aké aktivity na podporu týchto oblastí a tém realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom […]

Čítať viac

Začíname s parti rozpočtami na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji

Začíname s tréningom úspešných žiadateľov – riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29.11. a 05.12.2018. Účastníci tréningu sa zahrajú spoločenskú hru na podporu participácie s názvom NIE JE MESTO AKO MESTO; predstavia sa im trénerské noty pre učiteľov; dozvedia […]

Čítať viac

Dvanásť Statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 11

Pilotný projekt č. 11 s názvom TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V BANSKEJ BYSTRICI v dňoch 23. – 24. 10. 2018 v AULE UMB v Banskej Bystrici sa Vás pozýva na  X. ročník konferencie – CYKLISTICKÁ DOPRAVA 2018, ktorú organizujú Nadácia Ekopolis a OZ Mulica v spolupráci s partnermi. Radi by sme dali do pozornosti III. blok programu konferencie, kde vystúpi Peter Medveď – odborný garant […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 6

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, […]

Čítať viac

Vyhlásenie výzvy – participatívne rozpočty na stredných školách

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Memoranda o spolupráci. spúšťa v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov TSK vyčlenil zo […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 8

Dňa 5.septembra 2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zo série participatívneho plánovania verejných priestorov v Hlohovci. Svoju predstavu o využití vnútrobloku medzi ulicami Vinohradská a Za poštou prišlo vyjadriť približne štyridsať obyvateľov. Pre tých, ktorí sa stretnutia zúčastniť nemohli, bol pripravený elektronický dotazník prostredníctvom ktorého mohli svoje pripomienky k stavu a využitiu verejného priestoru zaslať. Obyvatelia sa sťažovali na hluk […]

Čítať viac