Základné školy

Participatívne rozpočty na základných školách sa budú pilotne zavádzať v Trenčíne

Stretnutie s mestom TrenčínDňa 15. júna 2020 sme sa v priestoroch ÚSV ROS stretli so zástupcami mesta Trenčín, viceprimátorom Patrikom Žákom a Veronikou Sučanskou, ktorá sa v meste Trenčín venuje práci s mládežou s veľkým nasadením. Oslovili nás so záujmom o spoluprácu v rámci pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na základných školách v Trenčíne, ktoré sa na tomto stupni vzdelávania budú realizovať vôbec po prvýkrát na Slovensku. Zástupcovia mesta Trenčín nás informovali, že v meste majú osem základných a jednu málotriednu školu. S realizáciou participatívnych rozpočtov na týchto školách plánujú začať od septembra 2020 a v mestskom rozpočte majú na tento účel vyčlenené aj zdroje. Veľmi nás teší, že môžeme byť pri tom a spolu s mestom Trenčín pilotne testovať zavádzanie participatívnych rozpočtov aj v prostredí základných škôl.