Autor Dominika

Rozhovory realizované v rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny

Rozhovory boli realizované v rámci cyklu panelových diskusií po Slovensku. Evolúcia nemusí ísť pozitívnou cestou (Choreografie zmeny I., newsletter, júl 2020) Zraniteľné skupiny vo verejných politikách (Choreografie zmeny II., newsletter, apríl 2020) Nie je pevné, čo je bez chvenia (Choreografie zmeny III., newsletter, jún 2020) Sociálny podnik je nutnosť, nie ukážka toho akí sme moderní […]

Čítať viac

12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce pilotné projekty a ich témy, ktoré projekt v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík priniesol (zvažujeme možnosť spracovania samostatnej e-publikácie s možnosť prekliknutia na identifikačné e-karty projektov), rozhovory slúžili ako podklad pre záverečnú analýzu pilotnej schémy. PP1 – Stratégia dlhodobej starostlivosti spracovala: Alexandra Poláková PP2 – Mladí ľudia volajú po zmene spracovala: Eliška Herinková PP3 – Viac […]

Čítať viac

Výsledky pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Tešíme sa, že informačné karty k dvanástim pilotným projektom participatívnej tvorby verejných politík sa stali predmetom prvej vypublikovanej časti, ktorá tvorí znalostnú databázu k projektu NP PARTI. Všetko o pilotnej schéme a pilotných projektoch nájdete v rámci sekcie: pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík (http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_pilotne_projekty) dvanásť pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1) Participatívna realizácia koncepcie […]

Čítať viac

Pripravili sme informačné letáky o tom, čomu sa venujeme

Pripravili sme krátke informačné letáky o participácii verejnosti v otvorenom vládnutí, o vzdelávaní ako nástroji budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, o participatívnych rozpočtoch na školách i v samosprávach. Dozviete sa v nich aj to, aké aktivity na podporu týchto oblastí a tém realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom […]

Čítať viac

Začíname s parti rozpočtami na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji

Začíname s tréningom úspešných žiadateľov – riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29.11. a 05.12.2018. Účastníci tréningu sa zahrajú spoločenskú hru na podporu participácie s názvom NIE JE MESTO AKO MESTO; predstavia sa im trénerské noty pre učiteľov; dozvedia […]

Čítať viac