Výsledky pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Tešíme sa, že informačné karty k dvanástim pilotným projektom participatívnej tvorby verejných politík sa stali predmetom prvej vypublikovanej časti, ktorá tvorí znalostnú databázu k projektu NP PARTI.

Všetko o pilotnej schéme a pilotných projektoch nájdete v rámci sekcie:

V ďalšom období sa budeme sústrediť na sumarizáciu a zverejnenie ďalších dvoch častí na web stránke ÚSV ROS. Konkrétne pôjde o podaktivitu 2/analyticko–metodicko–legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík a tretí blok informácií naviazaní na oblasť budovania kapacít, vzdelávania a vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík v prostredí verejnej správy.