E-Participácia

e-Participácia, alebo participácia občanov prostredníctvom IKT

Prečo: Je potrebné využívať nástroje, ktoré nám dnešná doba prináša. Informačno-komunikačné technológie (ďalej len “IKT”) nemajú nahradiť osobný kontakt ľudí medzi sebou. Avšak pre efektívnejšie (časovo, finančne) riadenie verejnej správy a poskytovanie služieb občanom je na mieste využiť možnosti, ktoré skvalitnia život občanov a pomôžu k rozvoju občianskej spoločnosti ako takej. Informovanie, zapájanie do tvorby politík a komunikácia priamo zvyšujú kvalitu života občanov v mestách a obciach.

Ako: Orgány verejnej správy (štátna správa a samospráva) majú zákonnú povinnosť poskytovať svoje služby občanom elektronickou formou, ktoré sú špecifikované. Informatizácia spoločnosti je pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre investície a informatizáciu. Našim cieľom je však poskytnúť týmto orgánom existujúce elektronické nástroje slúžiace ako podporné mechanizmy v oblasti zapájania občanov do politického cyklu tvorby verejných politík (viď obrázok “Politický cyklus”).

Čo:

Vyššie uvedené nástroje sú len príkladom elektronických možností pre subjekty verejnej, vďaka ktorým môžu zvyšovať informovanosť a participáciu občanov na správe vecí verejných a ktoré budú tvoriť základnú databázu spolu s desiatkami ďalších nástrojov.

Prezentácia zo školenia k elektronickým participačným nástrojom na stiahnutie tu: e-Participácia – nástroje

Odkaz pre starostu

Doména: www.odkazprestarostu.sk

Kompatibilita: webové prehliadače, iOS, Android

Licencia: Zadarmo

Vznik: 1. 2. 2010

Autor: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI

Funkcie: Online priestor, vytvorený v spolupráci s miestnymi samosprávami, ktorý slúži na nahlásenie konkrétnych podnetov a problémov občanov. Podnety sú prostredníctvom webu komunikované so zodpovednými pracovníkmi samospráv a ich riešenie prebieha pod drobnohľadom verejnosti.

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie

Pocitové Mapy

Doména: www.pocitovemapy.sk

Kompatibilita: webové prehliadače

Funkcie: Nástroj pre aktívne zapojenie občanov do zberu informácií a názorov na verejné priestory vybraných slovenských miest. Interaktívna mapa na označovanie miest v štyroch kategóriách:

 • Atraktívnosť priestorov
 • Doprava
 • Zeleň
 • Bezpečnosť

Každá kategória obsahuje dve otázky. Možnosť napísania komentáru k vybranému miestu. Slúži ako podklad pre samosprávy.

Zoom

Doména: www.zoom.us

Kompatibilita: Windows, macOS, iOS, Android, Linux

Licencia: zadarmo do 100 užívateľov naraz s limitom 40 min. Platená verzia od 15-20$  mesačne

Funkcie: videokonferencie, online chat, vzdelávanie na diaľku, sociálne vzťahy. Možnosti zdieľania obrazovky, nahrávania stretnutí, automatický prepis, virtuálne pozadie.

Plusy: jednoduché prostredie a používateľnosť i pre menej počítačovo zdatných

Mínusy: nedostatky v bezpečnosti, časť napravená verziou 5.0

Alternatívy: Google Meet, FaceTime, Jitsi, Teams

Slido

Doména: www.sli.do

Kompatibilita: webové prehliadače, iOS, Android

Licencia:

 • Základná –  zdarma – Otázky, 3 hlasovania za event, Brainstorming nápadov,
 • Interná – 600€/rok – Možnosť moderovania otázok, 5 hlasovaní za event, export dát
 • Korporátna – 900€/rok – bez obmedzení, nastavenia používateľov, označenie/logo
 • Enterprise – 1800€/rok – až do 5000 účastníkov, Single sing-on, agenda

Autor: Peter Komorník, František Krivda, Peter Slivka a Rastislav Molnár, 2012

Funkcie: Online live platforma určená na kladenie otázok a odpovedí, hlasovanie. Pomáha zefektívniť stretnutia a konferencie s pomocou premostenia priepasti medzi speakrom a publikom. Kompatibilné s aplikáciami Zoom, Skype, Webex alebo GoToMeeting pre použitie pri online stretnutiach. Funkcia Analýza ponúka prehľad najúspešnejších tém prezentácie z pohľadu divákov.

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie, verzia zdarma, kompatibilita

Trashout

Doména: www.trashout.ngo

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia: Zadarmo

Funkcie: Aplikácia so snahou zmapovať všetky nelegálne skládky po celom svete a pomôcť ľuďom viac recyklovať.

Proces:

 1. Nahlásenie nelegálnej skládky
 2. Notifikácia relevantných ľudí ako Enviro-organizácie, miestne úrady
 3. Organizácia čistiaceho podujatia
 4. Notifikácia o vyčistení skládky

Plusy: Jednoduchosť, prístupnosť, zadarmo

Google Meet

Doména: www.meet.google.com

Kompatibilita: Web, iOS, Android

Licencia: verzia zadarmo s obmedzením na 60 min, 100 užívateľov naraz vo verzii G Suite Basic, 150 pre G Suite Business a 250 pre G Suite Enterprise

Funkcie: videokonferencie, možnosť pripojenia k stretnutiu na webe cez Android alebo iOS aplikáciu, integrácia s google kalendárom, zdieľanie obrazovky, šifrované hovory medzi všetkými používateľmi, vytváranie titulkov v reálnom čase.

Mínusy: potrebné mať Google účet

Alternatívy: Zoom, FaceTime, Jitsi, Teams

Facetime

Doména: www.apple.com/facetime

Kompatibilita: macOS, iOS

Licencia: Zadarmo

Funkcie: Videokonferencie, audiohovor, do 32 užívateľov naraz. Automatické zväčšenie videa rečníka, šifrovanie hovorov.

Plusy: bezpečnosť, zadarmo pre všetkých používateľov, bez časového obmedzenia, jednoduché ovládanie

Mínusy: funguje iba na zariadeniach apple

Alternatívy: Zoom, Google Meet, Jitsi, Teams

Jitsi

Doména: www.jitsi.org

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia: Zadarmo, Open source

Funkcie: Videokonferencie, online chat, šifrovaná komunikácia, nahrávanie hovorov, zdieľanie plochy, zdieľanie súborov, varianta Jitsi Meet (konferencie),

Plusy: bezpečnosť, zadarmo pre všetkých používateľov, možnosť používania cez prehliadač alebo apikáciu,

Alternatívy: Zoom, FaceTime, Google Meet

Microsoft Teams

Doména: www.teams.microsoft.com

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia: Patentovaný komerčný cloudový software, Dostupná Free verzia

Funkcie: Videokonferencie, online chat, úložisko súborov (kolaborácia v práci na súboroch), integrované s Office 365, rozšírenie na prácu s produktmi iných firiem ako Microsoft.

Rozdelený na:

 • Teams – tvorba tímov cez špecifickú URL zaslanú administrátorom,
 • Channels – vytváranie kanálov s témou na konverzáciu bez použitia e-mailu alebo SMS,
 • Calling – instantné správy, videokonferencie,
 • Meeting – stretnutia môžu byť naplávované alebo vytvorené ad-hoc, účastníci vidia aké stretnutia na danom kanáli prebiehajú. Prepojenie s Microsoft Outlook.
 • Education – umožňuje učiteľom feedback, hodnotenie a známkovanie prepojením na Office 365, Možnosť tvorby kvízov

Plusy: možnosť prepojenia s Office 365, možnosť používania cez prehliadač alebo aplikáciu,

Alternatívy: Zoom, FaceTime, Google Meet, jitsi.org

Consider.it

Doména: www.consider.it

Kompatibilita: webové prehliadače

Licencia: Open Source, GNU Affero General Public License v3

Autor: University of Washington, National Science Foundation, Travis Kriplean

Funkcie: Webový diskusný systém, ktorý vytvára organizovaný a účinný online dialóg pomocou vizuálnej sumarizácie názorov komunity. Pomáha zacieliť diskusiu i pri veľkom počte participujúcich diskutérov. Používa sa v širokej škále kontextov ako napr.:

 • Verejné diskusie medzi mestami a obyvateľmi
 • Platforma na zber nápadov a deliberáciu pre open source komunity
 • Strategické plánovanie pre neziskové a politické organizácie na báze participácie
 • Debatné TV seriály
 • Akademické recenzie článkov pred uverejnením

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie, Open Source licencia, slovenská lokalizácia

Ruminate.io

Doména: www.ruminate.io

Kompatibilita: webové prehliadače

Licencia: Open Source

Autor: T. S. Lim

Funkcie: Ruminate.io je digitálna (online) aplikácia – rozhodovacia matrica, vhodná pre rozhodovanie multi-kriteriálnymi postupmi (keď vyberáme z viacerých možností, pričom každá možnosť má súčasne viac kritérií a jednotlivé kritériá majú určenú vlastnú váhu). Aby ste ju mohli používať, stačí sa zaregistrovať.

Ruminate.io umožňuje:

 • stanoviť si viaceré kritériá;
 • priradiť jednotlivým kritériám rôznu váhu, tak, aby kritériá odrážali rôznu dôležitosť a zameranie;
 • aktualizácie matrice v reálnom čase – každá vykonaná zmena sa v reálnom čase premietne do ostatných kópií vašej matrice;
 • porovnať rôzne možnosti a určiť tú najlepšiu.

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie, Open Source licencia, slovenská lokalizácia (nastaviteľná po prihlásení do aplikácie, v časti Profile & Settings.)

Citizen OS

Doména: www.citizenos.com

Kompatibilita: webové prehliadače

Autor: Talin, Estónsko

Funkcie: Platforma ponúka možnosti zverejňovania návrhov (nápadov, projektov a pod.), ku ktorým môžu registrovaní užívatelia pridávať svoje argumenty “za” a “proti” (podobne, ako je to na Consider.It), navyše však môže autor návrhu dať možnosť o ňom hlasovať – zase len registrovaným užívateľom.

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie, Open Source licencia, slovenská lokalizácia

Your Priorities

Doména: www.yrpri.org

Kompatibilita: webové prehliadače

Autor: Island

Funkcie: Podobne ako CitizenOS, aj Your Priorities umožňuje online deliberáciu, s možnosťami komentovania a hlasovania o návrhoch či témach. Vhodná pre participatívne rozpočty, pretože má väčšie možnosti, než CitizenOS.

Plusy: jednoduché používanie, prehľadné rozhranie, Open Source licencia, slovenská lokalizácia

Democracy OS

Doména: www.democraciaenred.org

Kompatibilita: možnosť inštalácie na server v troch možnostiach – DIY (urob si sám), štandardná inštalácia, inštalácia podľa vlastného výberu

Licencia: Open Source

Autor: politická strana Net Party (Partido de la Red), Argentína

Funkcie: Online platforma na debatu a hlasovanie o politických záležitostiach. Vytvorená na participáciu občanov s vládami a inštitúciami. Adresuje problémy občanov, ktorí sú    priamo zapojení v debatovaní o špecifických návrhoch.

Rozdelenie na:

 • Participatory Budget (Participatívny rozpočet) – Digitálna platforma na manažment participatívneho rozpočtu, vytváranie dialógu medzi občanmi, autormi projektu a vládou. Možnosť nahlásenia návrhu, komentovanie, hlasovanie a sledovanie realizácie.
 • Public Consultation (Verejná konzultácia) – Digitálna platforma na konzultácie, dialóg a debatu medzi vládou a komunitou. Možnosť nahlásenia témy, komentovanie, hlasovanie, prieskum.
 • Crowd Law Making (Tvorba zákonov masami) – Digitálna platforma na spoločné vypracovanie návrhov zákonov / zákonov medzi zákonodarcami / zástupcami a občianstvom. Možnosť vkladania účtov, komentáre, návrhy

Plusy: Open Source verzia

Sutori

Doména: www.sutori.com

Kompatibilita: webové prehliadače

Licencia: Zdarma na 30 dní. Základná verzia zdarma umožňuje vytváranie príbehov, vkladanie textov a obrázkov, zdieľanie a spoluprácu, prezentačný mód, vkladanie   na web.

 • Sutori Unlimited – $99 / rok – neobmedzený počet študentov, pridávanie videa, audia, kvízov a súborov. Diskusia, analýza príbehu, integrácia s Google Drive.
 • Sutori pre Oddelenia – $500 / rok – do šesť pedagógov.
 • Sutori pre školy – $2,000 / rok – celoškolská neobmedzená licencia.
 • Biznis verzia pro – $399 / rok

Funkcie: Nástroj na spoluprácu a prezentáciu v triede. Je vhodný pre všetky vekové skupiny na multimediálne úlohy v oblasti sociálnych štúdií a anglického jazyka a umenia (ELA).

Airesis

Doména: www.airesis.eu

Kompatibilita: webové prehliadače

Licencia: Open Source

Funkcie: Online platforma /sociálna sieť/, ktorá podporuje elektronickú demokraciu tým, že ponúka množstvo organizačných a metodických nástrojov na komunikáciu, spoluprácu a účasť na priamej demokracii. Je postavená na princípoch participácie, transparentnosti a bezpečnosti, konštruktívneho dialógu, rovnosti príležitostí a flexibility. Stupeň participácie sa odvíja od potrieb jednotlivých projektov. Obsahuje nástroje na diskusiu a vyhodnocovanie návrhov. Autor podáva návrh debaty a ostatní ho            môžu upravovať a komentovať. Zároveň participanti rozhodujú o záverečnej podobe návrhu pre hlasovanie. Nastáva hlasovanie pomocou nástroja využívajúceho Shulzeovu metódu. Návrhy môžu byť verejné a zdieľané na sociálnych sieťach alebo súkromné.

Google Forms

Doména: www.google.com

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia: Zadarmo

Funkcie: Aplikácia na tvorbu online dotazníkov, bez obmedzenia počtu užívateľov, počtu otázok, či odpovedí, ktoré je možné získať. Možnosť automatického exportu do Google Sheets, pre ďalšiu prácu s dátami, Možnosť pridať spolupracovníkov a vložiť odpovede do emailového klienta. Neponúka verziu premium, všetky nastavenia sú dostupné zadarmo. Možnosť úpravy dotazníka, vloženia titulnej fotografie

Plusy: Jednoduchosť ovládania, verzia zadarmo

Trello

Doména: www.trello.com

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia:

 • Zadarmo,
 • Biznis – $9,99 / užívateľ / mesiac,
 • Enterprise – $20,83 / užívateľ / mesiac

Funkcie: Aplikácia na zvýšenie produktivity s nástrojmi na tvorbu panelov úloh a To-Do zoznamov. Používatelia si môžu vytvoriť svoje panely úloh s niekoľkými stĺpcami a presúvať úlohy medzi stĺpcami. Stĺpce zvyčajne zahŕňajú stavy úloh: Úlohy, Prebieha, Hotovo. Tento nástroj môže byť určený na osobné a obchodné použitie. Pracovné i súkromné využitie ako napríklad Správa nehnuteľností, softvérový projektový manažment, školské vývesky, plánovanie lekcií, účtovníctvo, webdesign a hry.

Plusy: Jednoduchosť ovládania, verzia zadarmo

SurveyMonkey

Doména: www.trello.com

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia:

 • Zadarmo
 • Premium od 26€/mesiac

Funkcie: Aplikácia na tvorbu online dotazníkov, jednoduchá na používanie, možnosť zdieľania odkazu po vytvorení. Vo verzii zadarmo je obmedzenie na 10 otázok a 100 odpovedí na dotazník.

Plusy: Jednoduchosť ovládania, verzia zadarmo

SurveyLegend

Doména: www.trello.com

Kompatibilita: Linux, macOS, iOS, Windows, Android

Licencia: Zadarmo, Premium od 15€/mesiac

Funkcie: Aplikácia na tvorbu online dotazníkov, jednoduchá na používanie, dostupné i na tablete a smartfóne. Vytvorená ako nástroj pre veľké spoločnosti a je využívaná firmami ako AirBnb, Samsung,… Vysoko prepracované grafické rozhranie a možnosti úprav. Pri možnosti zadarmo iba tri dotazníky/účet s neobmedzeným počtom otázok a odpovedí. Pri platenej verzii možnosť exportu dát.

Plusy: Jednoduchosť ovládania, verzia zadarmo