MAREC 2021 - ZELENÁ SAMOSPRÁVA
APRÍL 2021 - DIGITÁLNA SAMOSPRÁVA

Registrácia na vzdelávacie podujatia
Na občanoch záleží - nový vzdelávací program pre samosprávu
Kabinet participácie - diskusný klub
Registrácia
MAREC 2021 - HLAS MENŠÍN
APRÍL 2021 - PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ!
Publikacie a metodiky
Knižná edícia
PARTICIPÁCIA
Chcete vedieť
o participácií viac?
Newslettre NP PARTI

Ponukáme Vám 50 rozhovorov a článkov!

Stojíte pred úlohou realizovať
participatívny proces a neviete ako začať?

Odpoveď nájdete tu!
E-learning

#participacianasbavi

Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Parti) je trojročnou odbornou expedíciou, ktorej cieľom je rozšírenie poznatkov o funkčnosti a nefunkčnosti participatívnych mechanizmov v každodennom živote na úrovni štátu, samosprávnych krajov, mikroregiónov, ako aj miest a obcí. Na našej ceste k zefektívneniu mechanizmov participácie občianskej spoločnosti na správe vecí verejných nás sprevádza vyše 250 expertov z prostredia mimovládnych organizácií, akademického sektora a inštitúcií štátnej, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Vitajte na našej novej web stránke k projektu, ktorá vám ponúka horúce novinky z našich výskumných misií, klebety z realizácie projektu, rozhovory so zapojenými expertmi, rýchle spravodajstvo z terénu, znalostnú databázu z výstupov projektu, profily členov projektového tímu a spolupracujúcich organizácií, katalógy dobrých riešení a participačných scenárov, ako aj informácie o nástrahách čerpania finančných prostriedkov z operačného programu Efektívna verejná správa.

Byť slušným človekom celý život je hrdinstvo

O monológu, kvalite dialógu alebo prečo sa darí rasizmu, extrémizmu a nacionalizmu sme sa rozprávali s Fedorom Gálom – prognostikom, sociológom, vydavateľom, politikom, tribúnom Nežnej revolúcie, dokumentaristom, spisovateľom, ale hlavne autorom knižky Cez ploty, ktorá bola dôvodom nášho stretnutia. Rozhovor vznikol 17. mája 2018 v Bratislave v rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny: V ozvenách reality alebo Kam kráčaš Slovensko?, ktoré zastrešil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rozhovor bude súčasťou pripravovanej knižky Choreografie zmeny.

podaktivita 1 - pilotné projekty

podaktivita 2 - analytické expedície

Experti NP PARTI

Prečo participovať

M. Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rozpráva o dôležitosti participácie vo verejných politikách.

236
uzatvorených dohôd
2
hlavné podaktivity
321
pracovných ciest
44,15
% čerpanie