Viac informácií

11. - 12. augusta 2022
Vodárenské múzeum, Bratislava

PARTICIPÁCIA 2.0 - SUMMER PARTY NP PARTI
Archív
Na občanoch záleží - vzdelávací cyklus
Kabinet participácie - diskusný klub
Publikacie a metodiky
Knižná edícia
PARTICIPÁCIA
Chcete vedieť
o participácií viac?
Newslettre NP PARTI

Ponukáme Vám 50 rozhovorov a článkov!

Stojíte pred úlohou realizovať
participatívny proces a neviete ako začať?

Odpoveď nájdete tu!
E-learning

#participacianasbavi

Vitajte na našej web stránke k Národnému projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Parti), ktorá vám ponúka horúce novinky z našich výskumných misií, klebety z realizácie projektu, rozhovory so zapojenými expertmi, rýchle spravodajstvo z terénu, znalostnú databázu z výstupov projektu, profily členov projektového tímu a spolupracujúcich organizácií, katalógy dobrých riešení a participačných scenárov, ako aj informácie o nástrahách čerpania finančných prostriedkov z operačného programu Efektívna verejná správa.

Chcete vedieť o participácií viac?

Pripravili sme niekoľko vzdelávacích programov, ktoré vám pomôžu spoznať rôzne oblasti participácie a prijať participáciu ako prirodzený nástroj tvorby verejných politík a rozhodnutí na úradoch verejnej správy. Sú určené širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Najbližšie naživo vysielame 24. mája 2022

Chcete vedieť o participácii viac?

Pripravili sme niekoľko vzdelávacích programov, ktoré vám pomôžu spoznať rôzne oblasti participácie a prijať participáciu ako prirodzený nástroj tvorby verejných politík a rozhodnutí na úradoch verejnej správy. Sú určené širokému publiku: od tvorcov politík v štátnej správe, v miestnej a regionálnej územnej samospráve, predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií, cez akademický sektor – výskumníkov, expertov, pedagógov, študentov sociálnych vied a verejnej správy, po občiansku verejnosť a každého z vás.

Experti NP PARTI

Prečo participovať

M. Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rozpráva o dôležitosti participácie vo verejných politikách.

422
uzatvorených dohôd
2
hlavné podaktivity
321
pracovných ciest
95,64
% čerpanie
Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.