Charta PR

Charta dobrého participatívneho rozpočtovania

V roku 2021 oslávilo participatívne rozpočtovanie na Slovensku okrúhlych 10 rokov. V rôznej podobe a forme si ho u nás za tento čas vyskúšalo najmenej 65 obcí alebo miest a 4 samosprávne kraje. Rôznorodosť prístupov k participatívnemu rozpočtovaniu je mimoriadne zaujímavá a súvisí aj s doteraz chýbajúcou legislatívnou úpravou či jasnejším usmernením v tejto oblasti. Aj keď rôznorodosť určite nemožno považovať za nežiaducu, treba si byť vedomý jej hraníc. Participatívne rozpočtovanie nemožno zužovať na dotačné schémy či iné nástroje verejného rozpočtovania, pretože ich významne presahuje a vyžaduje si oveľa intenzívnejšiu vzájomnú interakciu účastníkov. Charta má slúžiť predovšetkým ako nástroj inšpirácie a sebareflexie používaných postupov. Samosprávy, ktoré po nej siahnu, v nej nájdu všetky základné myšlienky, ktoré môžu využiť pre nastavenie dobrých postupov participatívneho rozpočtovania. Veríme však, že má potenciál pomôcť napredovať aj samosprávam, v ktorých už je participatívne rozpočtovanie zavedené.

Aký je rozdiel medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou?

Kde sa prejavujú rozdiely medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou? Prezentácia Evy Balážovej z Asociácie komunálnych ekonómov skúma rozdiely medzi týmito dvoma schémami v trinástich oblastiach. Pri ich porovnávaní je dôležité mať na pamäti slová spravidla a najmä, vzhľadom na kreatívnu možnosť oboch schém veci tvoriť. Audiovizuálny záznam z prezentácie je dostupný na tomto mieste: https://www.youtube.com/watch?v=4yBibVxEZqM.