Na občanoch záleží

Nový vzdelávací program pre samosprávu – obce, mestá, mestské časti i samosprávne kraje. Pre tých, ktorí by chceli vedieť o participácii viac sme pripravili celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu, ktorý vám ponúkne šikovne namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe.

Jún 2022 - Participácia a regionálna územná samospráva

Koordinátori participácie v samosprávnych krajoch

Participácia a územná integrovaná stratégia

viac info

viac info

Máj 2022 - Samospráva a pomoc Ukrajine

Samospráva a integrácia ľudí z Ukrajiny

Samospráva a krízová pomoc ľuďom z Ukrajiny

Marec 2022 - Participácia a ľudia so zdravotným znevýhodnením

Participácia a dlhodobá starostlivosť

Samospráva a ľudia zo zdravotným postihnutím

viac info

Prezentácia:

Február 2022 - Participácia a otvorené vládnutie

Participácia a otvorené vládnutie – OGP local

Participácia a otvorené vládnutie v samospráve

November 2021 - Participácia a medziobecná spolupráca

Participácia a medziobecná spolupráca – dobré príklady z praxe

Participácia a medziobecná spolupráca – expertná diskusia

viac info

Prezentácie:

Október 2021 - Participácia a verejné priestory

Verejné priestory časť 2

Verejné priestory časť 1

viac info

Prezentácie:

viac info

Prezentácie:

September 2021 - Participácia a mobilita

Mobilita 2

Cyklodoprava, podpora udržateľnej mobility a dobrý príklad z praxe

viac info

Prezentácie:

Júl 2021 - Participácia a mladí ľudia

Participatívne rozpočty na školách

Participácia mladých v samospráve

Jún 2021 - Participatívne rozpočty

Výzvy a očakávaný ďalší vývoj v participatívnom rozpočte

Príklady dobrej praxe participatívneho rozpočtovania

Princípy kvalitného participatívneho rozpočtovania

10 rokov participatívneho rozpočtovania na Slovensku

Participatívne rozpočty a samospráva

Máj 2021 - Participujúca samospráva

PARTICIPÁCIA MOJA LÁSKA 2021 – konferencia budovanie kapacít vo verejnej správe

Participujúca samospráva – Prečo? Ako? S kým?

Ako sa efektívne učiť participácii / komunity praxe

Apríl 2021 - Digitálna samospráva

Sprievodca opatreniami proti dezinformáciám na lokálnej úrovni

Kybernetické hrozby a samospráva

Občianske technológie v samospráve

Marec 2021 - Zelená samospráva

Zelené verejné politiky na národnej a regionálnej úrovni

Envirovýchova na regionálnej úrovni

Participácia a odpadové hospodárstvo

viac info

Február 2021 - Samospráva pre všetkých

Inkluzívne politiky a zapájanie zraniteľných skupín

Sociálne služby a pomoc

Prístupné mestá – prístupné priestory, informácie a služby

viac info

viac info

Prezentácie zo školenia:

Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácie:

Panelová diskusia: Je participácia v samospráve témou dňa?