Na občanoch záleží

Nový vzdelávací program pre samosprávu – obce, mestá, mestské časti i samosprávne kraje. Pre tých, ktorí by chceli vedieť o participácii viac sme pripravili celoročný vzdelávací cyklus pre samosprávu, ktorý vám ponúkne šikovne namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe.

Jún 2021 - Participatívne rozpočty

Participatívne rozpočty a samospráva

Máj 2021 - Participujúca samospráva

PARTICIPÁCIA MOJA LÁSKA 2021 – konferencia budovanie kapacít vo verejnej správe

Participujúca samospráva – Prečo? Ako? S kým?

Ako sa efektívne učiť participácii / komunity praxe

Apríl 2021 - Digitálna samospráva

Sprievodca opatreniami proti dezinformáciám na lokálnej úrovni

Kybernetické hrozby a samospráva

Občianske technológie v samospráve

Marec 2021 - Zelená samospráva

Zelené verejné politiky na národnej a regionálnej úrovni

Envirovýchova na regionálnej úrovni

Participácia a odpadové hospodárstvo

viac info

Február 2021 - Samospráva pre všetkých

Inkluzívne politiky a zapájanie zraniteľných skupín

Sociálne služby a pomoc

Prístupné mestá – prístupné priestory, informácie a služby

viac info

viac info

Prezentácie zo školenia:

Ďalšie informácie o pilotnom projekte:

Publikácie:

Panelová diskusia: Je participácia v samospráve témou dňa?