Autor admin

Pilotný projekt č. 11

Pilotný projekt č. 11 s názvom TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V BANSKEJ BYSTRICI v dňoch 23. – 24. 10. 2018 v AULE UMB v Banskej Bystrici sa Vás pozýva na  X. ročník konferencie – CYKLISTICKÁ DOPRAVA 2018, ktorú organizujú Nadácia Ekopolis a OZ Mulica v spolupráci s partnermi. Radi by sme dali do pozornosti III. blok programu konferencie, kde vystúpi Peter Medveď – odborný garant […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 6

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, […]

Čítať viac

Vyhlásenie výzvy – participatívne rozpočty na stredných školách

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Memoranda o spolupráci. spúšťa v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov TSK vyčlenil zo […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 8

Dňa 5.septembra 2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zo série participatívneho plánovania verejných priestorov v Hlohovci. Svoju predstavu o využití vnútrobloku medzi ulicami Vinohradská a Za poštou prišlo vyjadriť približne štyridsať obyvateľov. Pre tých, ktorí sa stretnutia zúčastniť nemohli, bol pripravený elektronický dotazník prostredníctvom ktorého mohli svoje pripomienky k stavu a využitiu verejného priestoru zaslať. Obyvatelia sa sťažovali na hluk […]

Čítať viac

Jana Plichtová: Dnešná politika? Rýchle zisky, dlhodobé straty

Slovenská občianska spoločnosť sa za normalizácie rozdrobila a rozpadla, nezáujem o politiku a skeptický názor na to, čo sú občania sami schopní na súčasnom stave zmeniť, pretrváva Ani modernejšia predstava spoločnosti, kde by inštitúcie slúžili a podporovali občanov a občianky, sa u nás zatiaľ nepresadila. Naopak, podľa profesorky Jany Plichtovej sa stále väčšmi prikláňame k […]

Čítať viac