Vyhlásenie výzvy – participatívne rozpočty na stredných školách

Dňa 10.10.2018 sme spustili registráciu pre prihlasovanie stredných škôl do dotačnej výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej cieľom je zavádzanie participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Memoranda o spolupráci. spúšťa v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov TSK vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú formou účelovej dotácie prevedené do rozpočtu pilotných škôl. Dotačná schéma podporí prvých šestnásť zaregistrovaných stredných škôl v pôsobnosti TSK.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 10.10.2018
  • Dátum ukončenia platnosti výzvy: 20.10.2018 (do 23:59 hod.)

Registračný link, kde sa môžete prihlásiť do pilotného ročníka zavádzania školských participatívnych rozpočtov nájdete vo VÝZVE.