Pilotný projekt č. 11

Pilotný projekt č. 11 s názvom TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA V BANSKEJ BYSTRICI v dňoch 23. – 24. 10. 2018 v AULE UMB v Banskej Bystrici sa Vás pozýva na  X. ročník konferencie – CYKLISTICKÁ DOPRAVA 2018, ktorú organizujú Nadácia Ekopolis a OZ Mulica v spolupráci s partnermi.

Radi by sme dali do pozornosti III. blok programu konferencie, kde vystúpi Peter Medveď – odborný garant MNO pilotného projektu č. 11, ktorý v rámci prezentácie predstaví výstup AUDIT ADVANCE mesta Banská Bystrica.

Tematické okruhy konferencie:

  1. Rozvoj mestskej cyklistickej dopravy, príklady dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia.
  2. Technický predpis pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, dobré a zlé technické riešenia.
  3. Rozvoj cykloturistiky, prípady dobre praxe a ich pozitívne dopady na Slovensku a v zahraničí.
  4. Udržateľná mestská mobilita, ocenenie naj samospráv v národnej súťaži o cenu ETM 2018, ako aj prezentácie príkladov dobrej praxe Slovenska zo zahraničia.

Podrobný program konferencie môžete nájsť na tomto linku