Pilotný projekt č. 8

Dňa 5.septembra 2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie zo série participatívneho plánovania verejných priestorov v Hlohovci. Svoju predstavu o využití vnútrobloku medzi ulicami Vinohradská a Za poštou prišlo vyjadriť približne štyridsať obyvateľov. Pre tých, ktorí sa stretnutia zúčastniť nemohli, bol pripravený elektronický dotazník prostredníctvom ktorého mohli svoje pripomienky k stavu a využitiu verejného priestoru zaslať. Obyvatelia sa sťažovali na hluk v denných i nočných hodinách. Preto namiesto doplnenia lavičiek navrhovali zatraktívniť lokalitu pre obľúbenú zimnú sánkovačku a v lete pre futbalových nadšencov. Z ďalších návrhov obyvateľov vyplynula napríklad potrebná obnova chodníka, doplnenie osvetlenia, smetných košov a košov pre psíčkarov.

Hlasovanie o projektoch a zadaniach IdeaSiTy (participatívny rozpočet mesta Hlohovec) je spustené! Odštartovalo na Michalskom Jarmoku v Hlohovci dňa 28. septembra 2018, kde predkladatelia projektov dostali príležitosť verejne odprezentovať svoje nápady. Celkovo sa rozhoduje o 16tich nápadoch (6 občianskych projektov a 10  zadaní pre mesto), z ktorých každý jeden prispieva k zlepšeniu života v Hlohovci. Hlasovanie bude prebiehať do 16. októbra 2018. Hlas je možné odovzdať fyzicky, vyplnením hlasovacieho lístka na troch hlasovacích miestach, a tiež prostredníctvom internetovej stránky, kde nájdete informácie o všetkých zadaniach a projektoch šikovných Hlohovčanov.