12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

Sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce pilotné projekty a ich témy, ktoré projekt v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík priniesol (zvažujeme možnosť spracovania samostatnej e-publikácie s možnosť prekliknutia na identifikačné e-karty projektov), rozhovory slúžili ako podklad pre záverečnú analýzu pilotnej schémy.