Začíname s parti rozpočtami na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji

Začíname s tréningom úspešných žiadateľov – riaditeľov škôl  a poverených školských koordinátorov pilotného ročníka zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Celodenný tréning sa uskutoční v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v termínoch 29.11. a 05.12.2018. Účastníci tréningu sa zahrajú spoločenskú hru na podporu participácie s názvom NIE JE MESTO AKO MESTO; predstavia sa im trénerské noty pre učiteľov; dozvedia  ako stanoviť ciele participatívneho rozpočtu; akú metodiku použijú v rámci teoretickej a praktickej častí a mnoho ďalších nápovied, ktoré stredným školám uľahčia individuálne nastavenie pravidiel pilotného ročníka.