Pilotný projekt č. 6

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, Rómov, ľudí bez domova. Diskusia sa rozšírila i na problematiku týraných a obchodovaných ľudí, ako aj na pacientov a chorých. Stretnutie malo štruktúrovaný charakter s dôrazom na získanie dát o jednotlivých zraniteľných skupinách. Rámcové otázky boli aplikované pre každú z oslovených zraniteľných skupín a otvorili tri témy:

  • základné výzvy / problémy, ktorej jednotlivé skupiny čelia
  • ako sa o ďalších dozvedieť viac / ako sa priblížiť k tým, ktorých sa problémy a výzvy týkajú
  • ako by sa vedeli (ako skupiny/komunita/spoločenstvo/ jednotlivci) podieľať na riešení problémov

Ďalšie stretnutie bude hostiť Rómska osada na Festivalovej a uskutoční sa koncom novembra 2018.