Značka: pp6

Dvanásť Statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, […]

Čítať viac

Pilotný projekt č. 6

Dňa 4. októbra 2018 sa v poobedňajších hodinách na mestskom úrade konalo ďalšie zo stretnutí pracovnej skupiny “Svidník pre všetkých“. Pracovná skupina zastrešuje zástupcov a predstaviteľov identifikovaných a zraniteľných skupín v meste, ktoré sa podieľajú na príprave inkluzívnej stratégie – Mesto pre všetkých. V rámci skupiny sú zástupcovia mladých ľudí, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, Rusínov, […]

Čítať viac