Pripravili sme informačné letáky o tom, čomu sa venujeme

Pripravili sme krátke informačné letáky o participácii verejnosti v otvorenom vládnutí, o vzdelávaní ako nástroji budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, o participatívnych rozpočtoch na školách i v samosprávach. Dozviete sa v nich aj to, aké aktivity na podporu týchto oblastí a tém realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom NP PARTI a aké sú jeho odporúčania pre ich ďalší rozvoj.