Event Category: Meetup

Týždeň otvoreného vládnutia 2020

Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas tohto týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, a aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom. Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či […]

Čítať viac

Prístupnosť mesta Nitra pre všetkých alebo “ako byť absolútne in vo veľkom meste”

Dátum: 18. jún 2019 Miesto konania: Koncertná sála Župného domu v Nitre, Župné námestie 3, Nitra ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Program konferencie ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Registrácia TU Pozvánka na stiahnutie: Pozvánka Program na stiahnutie: ppd_program

Čítať viac

Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – semináre pre laickú a odbornú verejnosť 3

Dátum: 11.-12. apríla 2019 Miesto konania: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Program na stiahnutie: pozv+program_aopp_ke  

Čítať viac

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj, Špirála a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční 4. apríla 2019 (štvrtok) od 9.30 do 15.00 v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín. Program konferencie: 1. Otvorenie konferencie 2. Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK […]

Čítať viac

Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – semináre pre laickú a odbornú verejnosť 2

Dátum: 25.-26. marca 2019 Miesto konania: Hotel Bivio, Alstrova 153, Bratislava – Rača Viac info o uskutočnenej konferencii sa môžete dozvedieť TU ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Ďalšie semináre sa uskutočnia: 11.-12. apríla v Košiciach Program na stiahnutie: pozv+program_aopp_ba

Čítať viac

Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku – semináre pre laickú a odbornú verejnosť

Dátum: 21.-22. februára 2019 Miesto konania: Hotel Lux, Námestie slobody 2, Banská Bystrica ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Informácie a foto zo seminárov môžete nájsť TU   Ďalšie semináre sa uskutočnia: 25.-26. marca v Bratislave – viac info TU 11.-12. apríla v Košiciach Oficiálnu pozvánku s programom a presným miestom konania seminárov v Bratislave a Košiciach zverejníme v najbližších […]

Čítať viac

Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja – Prezentácia výstupov prieskumu potrieb

Dátum: 16. januára 2019 Miesto konania: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, veľká rokovacia miestnosť, prízemie Cieľom konferencie je priblížiť verejnosti výstupy prieskumu potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich potrieb na území Bratislavského samosprávneho kraja a prezentovať aktuálne zistenia v tejto oblasti. Konferencia poskytne priestor na vzájomnú diskusiu o získaných výstupoch a o ich použití ako základov na tvorbu návrhu […]

Čítať viac

Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca?

Podujatie, ktoré sa koná v rámci Týždňa otvoreného vládnutia, je venované téme Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca? Predstavíme vám prvú dotačnú schému na podporu participatívnych rozpočtov na stredných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja, otvoríme diskusiu o nástrahách a prínosoch zavádzanie nových tém do vzdelávacieho procesu, ako vám aj ukážeme, že na vzdelávacie pomôcky sa […]

Čítať viac

Týždeň otvoreného vládnutia

Celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018, ktorý organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je venovaný téme – kultúra vládnutia. V týždni od 22. do 26. októbra 2018 sa môžete tešiť na praktické workshopy, ktoré vznikli v spolupráci s relevantnými aktérmi z prostredia štátnej správy, samosprávy, či občianskej spoločnosti, ktorí sa jednotlivým témam venujú. Miesto konania: Galéria […]

Čítať viac

Ľudia za záclonou alebo zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík

Prezentácia s názvom Ľudia za záclonou prichádza s novou optikou posudzovania participatívnych procesov tvorby verejných politík, ktorou je miera a spôsob zapojenia zraniteľných skupín. Zvolený interpretačný kľúč po prvýkrát cielene otvára príbehy konkrétnych zraniteľných skupín v procese prípravy a tvorby verejných politík. Ide o skupiny, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z […]

Čítať viac