Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

  • 4 apríla, 2019 - 09:30

Trenčiansky samosprávny kraj, Špirála a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční 4. apríla 2019 (štvrtok) od 9.30 do 15.00 v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Program konferencie:
1. Otvorenie konferencie
2. Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK
3. Panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TK
prestávka na obed
4. Predstavenie Akčného plánu KK EVVO TK do roku 2021
5. Diskusia a návrh záverov konferencie
6. Schválenie záverov konferencie
7. Záver konferencie

Počas konferencie bude zabezpečené občerstvenie a obed pre účastníkov podujatia, náklady na dopravu hradí vysielajúca organizácia.

V prípade Vášho záujmu – prihláste sa prosím najneskôr do piatku 22. marca 2019, prostredníctvom elektronickej prihlášky. Akceptáciu Vašej prihlášky Vám s podrobnejším programom a prerokovávaným návrhom KK EVVO TK zašleme na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške. Pozvánku aj s programom si môžete vo formáte .pdf stiahnuť tu: PP3_online__pozvanka_konferencia

EVENT INFO :

  • Start Date:4 apríla, 2019
  • Start Time:09:30
  • End Date:4 apríla, 2019
  • End Time:15:00