Týždeň otvoreného vládnutia

  • 23 októbra, 2018 - 09:00
  • Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava

Celotýždňové podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2018, ktorý organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je venovaný téme – kultúra vládnutia. V týždni od 22. do 26. októbra 2018 sa môžete tešiť na praktické workshopy, ktoré vznikli v spolupráci s relevantnými aktérmi z prostredia štátnej správy, samosprávy, či občianskej spoločnosti, ktorí sa jednotlivým témam venujú. Miesto konania: Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava. Účasť na workshopoch je bezplatná.

EVENT INFO :

FIND THIS EVENT ON :