Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca?

 • 26 októbra, 2018 - 09:00
 • Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava

Podujatie, ktoré sa koná v rámci Týždňa otvoreného vládnutia, je venované téme Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca? Predstavíme vám prvú dotačnú schému na podporu participatívnych rozpočtov na stredných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja, otvoríme diskusiu o nástrahách a prínosoch zavádzanie nových tém do vzdelávacieho procesu, ako vám aj ukážeme, že na vzdelávacie pomôcky sa dá pozerať. Náš workshop vás presvedčí, že spoločenské zážitkové hry a elektronické aplikácie môžu patriť do procesu vzdelávania. Zámerom je predstaviť nový mechanizmus podpory aktívneho občianstva mladých ľudí na stredných školách, kde presadzovanie princípov participácie v teoretickej i praktickej rovine je úzko spojená s aktivizáciou študentov stredných škôl TSK prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti kraja.

PROGRAM / Participatívny rozpočet na školách: súťaž, alebo spolupráca?

09:00 – 09:30 / Otvorenie

 • Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – TBC
 • Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

09:30 – 10.15 / Prezentácia prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom  samosprávnom

 • Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Dana Gavalierová, Trenčiansky samosprávny kraj

10:15 – 10:30 prestávka

10.30 – 11:30 / Panelová diskusia o zavádzaní nových tém do vzdelávania a prínosoch participatívneho rozpočtovania pre školy –

 • Kateřina Dobešová, vedúca oddelenia vonkajších vzťahov  mestskej časti Brno-Stred prezentovala skúsenosti z 11 základných škôl
 • Simona Bosá, koordinátorka školského participatívneho rozpočtu, Základná škola Úvoz 55 z mestskej časti Brno-Stred
 • Dana Gažúrová, Agentúra pre rozvoj Gemera – projekt Škola aktívnych občanov
 • Zuzana Vasičáková Otčenášová, Nadácia Zastavme korupciu, program Férovka – zavádzanie protikorupčných programov na stredných školách
 • Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraj – TBC
 • moderuje: Barbara Gindlová, ÚSV ROS SR

11:30 – 12:30 / Participatívny rozpočet hrou, praktický workshop testovanie nových vzdelávacích pomôcok pre základné a stredné školy

 • zážitkovej spoločenskej hry, ktorá simuluje jednotlivé fázy participatívneho rozpočtu
 • elektronickú aplikáciu z dielne Demokracia 21, ktorá učiteľom bezpečne prevedie procesom participatívneho rozpočtu v praxi školy
 • moderujú: Alexandra Hrabinová, autorka hry a Dominika Halienová, koordinátorka pilotnej schémy zavádzania participačných rozpočtov, ÚSV ROS SR

 

Ak máte záujem zúčastniť sa, zaregistrujte sa prosím tu – REGISTRAČNÝ LINK

Podujatie je súčasťou tretieho ročníka Týždňa otvoreného vládnutia 2018 a predstavuje výsledky národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI).

EVENT INFO :

 • Start Date:26 októbra, 2018
 • Start Time:09:00
 • End Date:18 októbra, 2018
 • End Time:13:00
 • Number of Participants:60
 • Location:Galéria Slovenskej výtvarnej únie / Umelka, Dostojevského rad 2, Bratislava
 • Website:http://example.com/

FIND THIS EVENT ON :