PP10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
  • Partner pilotného projektu: Hlavné mesto Bratislava
  • Úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: využívanie verejných priestorov a plôch
  • Cieľ projektu:  participatívna tvorba koncepcie využívania verejných priestorov území Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave
  • Spôsob prípravy a tvorby verejnej politiky: politika vzniká v spolupráci expertov ÚSV ROS, Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Hlavným mestom Bratislava
  • Odborný garant: Ctibor Košťál (do 2018 SGI, od 2018 Hl. mesto Bratislava), Marek Dinka /Hl. mesto Bratislava
  • Zapojení experti:  Veronika Prachárová, Lenka Plavuchová Antalová, Martina Brezina, Veronika Hliničanová, Juraj Hurný, Denisa Chylová, Ctibor Košťál, Peter Lényi, Michal Marcinov, Ondrej Marko, Ján Mazúr

Pre viac informácií kliknite TU.