PP3/ Krajská koncepcia environmentálne výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Špirála, z.z.p.o.
  • Partner pilotného projektu: Trenčiansky samosprávny kraj
  • Úroveň verejnej správy: regionálna
  • Téma: environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
  • Cieľ projektu: participatívna tvorba Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii
  • Odborní garanti: Richard Medal/Špirála, z.z.p.o., Dana Gavalierová a neskôr Andrea Molnárová/Trenčiansky samosprávny kraj
  • Ďalší zapojení experti: Nikola Bľachová, Ladislav Bíro, Eva Bočincová, Juraj Hipš, Dagmar Lišková, Tatiana Masárová, Alena Paššová, Jaroslava Pupišová, Katarína Rajcová, Juraj Smatana, Silvia Szaboová, Svetozár Šomšák, Gabriela Támová, Eva Živčicová, Zuzana Gallayová, Martin Macíček

Pre viac informácií kliknite TU.