PP4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
  • Partner pilotného projektu: Bratislavský samosprávny kraj
  • Úroveň verejnej správy: regionálna
  • Téma: sociálne služby, sociálna inklúzia, znevýhodnené skupiny, integrácia
  • Cieľ projektu: participatívna tvorba Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja
  • Odborní garanti:  Iveta Mišová/Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Michaela Šopová a neskôr Jana Matulová/Bratislavský samosprávny kraj
  • Zapojení experti: Marián Horanič, Zuzana Kolláriková, Miroslav Mišo, Silvia Horaničová, Ivana Vetešková, Ľubica Vyberalová, Štefánia Nováková, Mária Tomaško

Pre viac informácií kliknite TU.