PP4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
 • Partner pilotného projektu: Bratislavský samosprávny kraj
 • Úroveň verejnej správy: regionálna
 • Téma: sociálne služby, sociálna inklúzia, znevýhodnené skupiny, integrácia
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja
 • Odborní garanti:  Iveta Mišová/Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Michaela Šopová a neskôr Jana Matulová/Bratislavský samosprávny kraj
 • Zapojení experti: Marián Horanič, Zuzana Kolláriková, Miroslav Mišo, Silvia Horaničová, Ivana Vetešková, Ľubica Vyberalová, Štefánia Nováková, Mária Tomaško

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.