PP1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Asociácia na ochranu práv pacienta
  • Partner pilotného projektu:  Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Úroveň verejnej správy: národná
  • Téma: zdravotná starostlivosť – stratégia dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby
  • Cieľ projektu:  aktualizácia Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných a Akčný plán implementácie Stratégie
  • Odborní garantiMária Lévyová/Asociácia na ochranu práv pacienta
  • Ďalší zapojení experti: Katarína Kafková, Radmila Strejčková, Helena Valčeková, Zuzana Fabianová, Milada Dobrotková, Eva Halušková, Denisa Strapončeková, Magdaléna Salančíková, Boris Bánovský, Michaela Laktišová, Tatiana Hrindová, Zuzana Chmelová, Zuzana Katreniaková, Peter Marčan, Karin Matejcová, Tomáš Szalay

Pre viac informácií kliknite TU.