PP1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Asociácia na ochranu práv pacienta
 • Partner pilotného projektu:  Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Úroveň verejnej správy: národná
 • Téma: zdravotná starostlivosť – stratégia dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby
 • Cieľ projektu:  aktualizácia Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných a Akčný plán implementácie Stratégie
 • Odborní garantiMária Lévyová/Asociácia na ochranu práv pacienta
 • Ďalší zapojení experti: Katarína Kafková, Radmila Strejčková, Helena Valčeková, Zuzana Fabianová, Milada Dobrotková, Eva Halušková, Denisa Strapončeková, Magdaléna Salančíková, Boris Bánovský, Michaela Laktišová, Tatiana Hrindová, Zuzana Chmelová, Zuzana Katreniaková, Peter Marčan, Karin Matejcová, Tomáš Szalay

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/3

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/6

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.