PP2 / Koncepcia rozvoja práce s mládežou

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Rada mládeže Slovenska (RMS)
  • Partner pilotného projektu: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
  • Úroveň verejnej správy: národná
  • Téma: rozvoj práce s mládežou
  • Cieľ projektu: analýza možných scenárov financovania práce s mládežou a príprava návrhu nového znenia Zákona o podpore práce s mládežou
  • Odborní garanti: Michal Považan/Rada mládeže Slovenska, Ivan Hromada/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   
  • Ďalší zapojení experti: Katarína Čavojská, Beata Šimurdová, Katarína Batková, Michaela Besedová, Peter Dráľ, Irena Jenčová, Juraj Králik, Peter Lenčo, Nicola Tokárová, Peter Guštafík, Miroslava Žilinská, Ján Marušinec, Ester Tilová, Matej Cíbik, Eva Masárová

Pre viac informácií, kliknite TU.