PP5 / Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: CAV – Centrum antropologických výskumov
  • Partner pilotného projektu: obec Spišský Hrhov
  • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
  • Téma: sociálny a ekonomický rozvoj spolupracujúcich obcí a medziobecná spolupráca
  • Cieľ projektu: vytvorenie spoločného plánu sociálneho a ekonomického rozvoja územia siedmich obcí klastra: Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce (klaster obcí Spiša), ktorý zadefinujú jeho obyvatelia. Uvedené obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.
  • Odborní garanti: Miroslav Polák/CAV, Michal Smetanka/obec Spišský Hrhov
  • Ďalší zapojení experti: Alexander Mušinka, Judita Gogová, František Guldan, Magdaléna Čurillová

Pre viac informácií kliknite TU.