PP11 / Trvalo udržateľná mobilita

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Nadácia Ekopolis
  • Partner pilotného projektu: Mesto Banská Bystrica
  • úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: expertíza a konzultácie v oblasti metodiky plánovania udržateľnej mobility
  • Cieľ projektu: znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica
  • Odborní garanti: Peter Medveď/Nadácia Ekopolis, Vladimír Brieda/vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov za mesto Banská Bystrica
  • Ďalší zapojení experti: Dana Sitányiová, Eva Sanigová, Andrea Štulajterová, Eva Ščepková, Ján Roháč, Lívia Haringová, Martina Barancová Paulíková a 31 anketárov z radov študentov a študentiek sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pre viac informácií kliknite TU.