PP11 / Trvalo udržateľná mobilita

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Nadácia Ekopolis
 • Partner pilotného projektu: Mesto Banská Bystrica
 • úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: expertíza a konzultácie v oblasti metodiky plánovania udržateľnej mobility
 • Cieľ projektu: znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy a zvýšiť kvalitu života ľudí v meste Banská Bystrica
 • Odborní garanti: Peter Medveď/Nadácia Ekopolis, Vladimír Brieda/vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov za mesto Banská Bystrica
 • Ďalší zapojení experti: Dana Sitányiová, Eva Sanigová, Andrea Štulajterová, Eva Ščepková, Ján Roháč, Lívia Haringová, Martina Barancová Paulíková a 31 anketárov z radov študentov a študentiek sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.