PP7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE :

 • Realizátor: Priatelia Zeme, SPZ
 • Partner pilotného projektu: Mesto Partizánske
 • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
 • Cieľ projektu: zníženie nákladov na manažment odpadového hospodárstva a súčasne podpora ekologických rozhodnutí pri výkone správy v meste Partizánske, vytvorenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov
 • Odborní garanti: Branislav Moňok/Priatelia Zeme SPZ, Andrea Bencelová/vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy za mesto Partizánske
 • Ďalší zapojení experti: Lenka Beznáková, Beáta Katulincová

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.