PP6 / Mesto pre všetkých, integračná stratégia

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
  • Partner pilotného projektu: mesto Svidník
  • Úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: integrácia a sociálna inklúzia zraniteľných skupín
  • Cieľ projektu: participatívna tvorba integračnej stratégie mesta za účasti zraniteľných skupín, s ohľadom na perspektívu znevýhodnenej skupiny a s potenciálom vzniku nových spolupracujúcich sietí solidarity a pomoci.
  • Odborní garanti: Elena Gallová Kriglerová/CVEK, Jana Micenková/mesto Svidník
  • Zapojení experti: Anton Berežnák, Ingrid Doležalová, Marek Fek, Zuzana Fialová, Alena Holka Chudžíková,  Zuzana Chmelová, Jana Kadlečíková, Radovan Kovács, Marián Mikita, Peter Paľa, Helena Paňková, Richard Petro, Mária Radváková, Peter Sivák, Ľubomír Sluk, Ladislav Suchytra, Ľudmila Šandalová, Simona Siroková, Zuzana Vasičáková Očenášová, Ľuboslava Želizňáková, Kristína Tchirová

Pre viac informácií kliknite TU.