PP6 / Mesto pre všetkých, integračná stratégia

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
 • Partner pilotného projektu: mesto Svidník
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: integrácia a sociálna inklúzia zraniteľných skupín
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba integračnej stratégie mesta za účasti zraniteľných skupín, s ohľadom na perspektívu znevýhodnenej skupiny a s potenciálom vzniku nových spolupracujúcich sietí solidarity a pomoci.
 • Odborní garanti: Elena Gallová Kriglerová/CVEK, Jana Micenková/mesto Svidník
 • Zapojení experti: Anton Berežnák, Ingrid Doležalová, Marek Fek, Zuzana Fialová, Alena Holka Chudžíková,  Zuzana Chmelová, Jana Kadlečíková, Radovan Kovács, Marián Mikita, Peter Paľa, Helena Paňková, Richard Petro, Mária Radváková, Peter Sivák, Ľubomír Sluk, Ladislav Suchytra, Ľudmila Šandalová, Simona Siroková, Zuzana Vasičáková Očenášová, Ľuboslava Želizňáková, Kristína Tchirová

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.