PP3/ Krajská koncepcia environmentálne výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Špirála, z.z.p.o.
 • Partner pilotného projektu: Trenčiansky samosprávny kraj
 • Úroveň verejnej správy: regionálna
 • Téma: environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 a Akčný plán ku koncepcii
 • Odborní garanti: Richard Medal/Špirála, z.z.p.o., Dana Gavalierová a neskôr Andrea Molnárová/Trenčiansky samosprávny kraj
 • Ďalší zapojení experti: Nikola Bľachová, Ladislav Bíro, Eva Bočincová, Juraj Hipš, Dagmar Lišková, Tatiana Masárová, Alena Paššová, Jaroslava Pupišová, Katarína Rajcová, Juraj Smatana, Silvia Szaboová, Svetozár Šomšák, Gabriela Támová, Eva Živčicová, Zuzana Gallayová, Martin Macíček

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.