Fedor Gál, sociológ

Môžeme ukazovať prstom na elity, pretože im bola do rúk zverená obrovská zodpovednosť, ale môžem aj ukázať prstom na seba, aj na teba, pretože vám bola zverená obrovská zodpovednosť za vlastné životy, za životy vašich rodín, za životy vašich detí a vnúčat. To je primárna zodpovednosť. Primárna! Byť slušným človekom celý život je hrdinstvo. Byť dobrým fotrom, dobrým dedom, dobrým kolegom, dobrým kamošom je hrdinstvom. Hrdinstvom kde „krv“ netečie. Byť slušným človekom je hodnota, ktorú si cením. Tvrdím, že človek, ktorý nezvládol túto elementárnu zodpovednosť voči svojej rodine, voči svojim deťom a najbližším, nemá čo v špičkovej politike hľadať. Nemá! Politická dráha alebo dráha obecných celebrít priťahuje práve ľudí, ktorí nemajú vyrovnaný účet sami so sebou.