Peter Paľa, riaditeľ Centra podpory RR okresu Bardejov

Čím jasnejšie sú sociálne pravidlá v spoločnosti, sociálne normy, tým lepšia je disciplína pri ich dodržiavaní. Čím sú komplikovanejšie, tým je to väčší zmätok a ľudia ich prestávajú rešpektovať, lebo sú im nečitateľné, nezrozumiteľné a nevedia, čo majú vlastne dosiahnuť. My máme tie právne normy extrémne komplikované a ešte naschvál ich extrémne komplikujeme namiesto toho, aby sme jasne zadefinovali cieľ a prostredníctvom neho vysvetľovali, čo má byť naplnené a čo nechceme, aby sa stalo. A zo zákona o sociálom podnikaní mi zatiaľ nie je jasné, že či je cieľom vznik nových sociálnych podnikov, ich podpora alebo čo.