PP8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: združenie Utopia
 • Partner pilotného projektu: mesto Hlohovec
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov, otvorené dáta
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba troch nezávislých, ale navzájom prepojených a vzájomne sa stimulujúcich verejných politík – participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov a otvorené dáta
 • Odborní garanti: Peter Vittek/Utopia, Matúš Lukačovič/mesto Hlohovec
 • Zapojení experti: Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský, Peter Hanečák, Martina Belanová, Eva Riečanská, Pavol Vančo

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.