PP8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: združenie Utopia
  • Partner pilotného projektu: mesto Hlohovec
  • Úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov, otvorené dáta
  • Cieľ projektu: participatívna tvorba troch nezávislých, ale navzájom prepojených a vzájomne sa stimulujúcich verejných politík – participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov a otvorené dáta
  • Odborní garanti: Peter Vittek/Utopia, Matúš Lukačovič/mesto Hlohovec
  • Zapojení experti: Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský, Peter Hanečák, Martina Belanová, Eva Riečanská, Pavol Vančo

Pre viac informácií kliknite TU.