PP5 / Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: CAV – Centrum antropologických výskumov
 • Partner pilotného projektu: obec Spišský Hrhov
 • Úroveň verejnej správy: mikroregionálna
 • Téma: sociálny a ekonomický rozvoj spolupracujúcich obcí a medziobecná spolupráca
 • Cieľ projektu: vytvorenie spoločného plánu sociálneho a ekonomického rozvoja územia siedmich obcí klastra: Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce (klaster obcí Spiša), ktorý zadefinujú jeho obyvatelia. Uvedené obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.
 • Odborní garanti: Miroslav Polák/CAV, Michal Smetanka/obec Spišský Hrhov
 • Ďalší zapojení experti: Alexander Mušinka, Judita Gogová, František Guldan, Magdaléna Čurillová

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.