PP9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Partner pilotného projektu: mesto Nitra
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: integrácia a sociálna inklúzia zraniteľných skupín
 • Cieľ projektu: participatívna tvorba Stratégie zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov
 • Odborní garanti: Michaela Hajduková/Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Martina Hrozenská/mesto Nitra
 • Ďalší zapojení experti: Tatiana Winterová, Pavol Korček, Petra Ajdariová, Timea Hóková, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Irena Lehotská, Naďa Šimová, Anna Šmehilová, Irena Fáziková, Viliam Franko, Silvia Morávnková, Marta Smatanová, Anna Stejskalová, Iveta Zbranková

Pre viac informácií kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.