PP9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých

  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • Realizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
  • Partner pilotného projektu: mesto Nitra
  • Úroveň verejnej správy: lokálna
  • Téma: integrácia a sociálna inklúzia zraniteľných skupín
  • Cieľ projektu: participatívna tvorba Stratégie zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov
  • Odborní garanti: Michaela Hajduková/Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Martina Hrozenská/mesto Nitra
  • Ďalší zapojení experti: Tatiana Winterová, Pavol Korček, Petra Ajdariová, Timea Hóková, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Irena Lehotská, Naďa Šimová, Anna Šmehilová, Irena Fáziková, Viliam Franko, Silvia Morávnková, Marta Smatanová, Anna Stejskalová, Iveta Zbranková

Pre viac informácií kliknite TU.