PP12 / Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

 • Lectures: 11
 • Quizzes: 3

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Realizátor: Rómsky inštitút
 • Partner pilotného projektu: obec Lenartov
 • Úroveň verejnej správy: lokálna
 • Téma: integrácia a sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
 • Cieľ projektu: efektívna participácia rómskych obyvateľov Lenartova na tvorbe obecných politík
 • Odborná garantka: Klára Orgovánová/Rómsky inštitút
 • Zapojení experti: Daniel Klimovský, Jarmila Lajčáková, Jana Bayerlová, Peter Dráľ, Andrej Findor, Nicola Fuchsová, Stella Hanzelová, Klára Orgovánová, Zuzana Polačková

Pre viac informácií  kliknite TU.

 • Overview 0/2

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.

 • Basics 0/7

  In this section you'll learn some basic concepts of programming languages and how to use them. You'll also learn how to write clean code using different code editors and tools.

 • Advanced 0/4

  In this section you'll learn some core concepts of Object Oriented Programming. You'll also learn how to structure the data, debug and handling exceptions.

 • Conclusion 0/1

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.