Dvanásť Statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy

  • 20 novembra, 2018 - 08:30
  • Hotel Bôrik, Bratislava Bôrik 15, 81102 Bratislava, Slovakia

Pozývame vás na verejnú prezentáciu pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Hlavnou témou podujatia je participačný proces – jeho prínosy, bariéry, nástrahy a výzvy so špeciálnym dôrazom na dosiahnuté výsledky a získané poznatky o participačnom procese, o ktoré sa s vami podelia samotní aktéri pripravovaných politík.

názov: Dvanásť Statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy – verejná prezentácia pilotných projektov parrticipatívnej tvorby verejných politík

miesto: Hotel Bôrik – účelové zariadenie Úradu vlády SR v Bratislave
termín: 20. november 2018 od 9:00 do 17:00 hod.

Pilotná schéma je súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorá zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

Pilotné Projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) . Zameranie verejných politík predstavuje a otvárajú širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie. Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť národného projektu.

Registrácia

Program na stiahnutie: PROGRAM_POZVANKA

Poznámka – ak máte doplňujúce otázky

  • k miestu konania, registrácii, píšte a volajte – Janka Gažúrová, telefón: 0918 080 022, alebo 02 / 509 44 988, mail: jana.gazurova@minv.sk

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Podujatie je financované z Európskeho sociálneho fondu.

EVENT INFO :

  • Start Date:20 novembra, 2018
  • Start Time:08:30
  • End Date:20 novembra, 2018
  • End Time:17:00
  • Number of Participants:200
  • Location:Hotel Bôrik, Bratislava Bôrik 15, 81102 Bratislava, Slovakia
  • Website:http://example.com/

FIND THIS EVENT ON :