Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov

Dnes po dvadsiatich štyroch rokoch v samospráve a sedemnástich rokoch vedenia najväčšieho spoločného obecného úradu, si dovolím povedať, že samospráve nerozumiem. Už by som sa nepostavil pred študentov a prednášal ako kedysi. K samosprávnej politike určite nie. Pretože legislatíva, ktorú som niekedy čítal s radosťou, je tak popretáčaná, že z elaborátov, ktoré majú šesťdesiat strán, som dnes tak popletený, že ich ani neotváram. Prečo? Pozrite, ak máme jeden prípad neporiadneho richtára alebo nejakého podnikateľa, tak namiesto toho aby sme ho potrestali, radšej zmeníme legislatívu. My zmeníme legislatívu, on sa nám smeje ďalej, požíva úctu napríklad v Bardejove alebo v okrese alebo v kraji. My zmenou legislatívy potrestáme sto ďalších a ten sa stále len smeje. Toto je slovenská legislatíva.