Juraj Rizman, občiansky aktivista

Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru občanov štát? Určite áno, ale ľudia hodnotia štát cez služby, ktoré štát občanovi ako svojmu hlavnému klientovi poskytuje. Štát robí veľmi veľa vecí dobre, ale nedokáže ich poriadne odkomunikovať. V tejto oblasti má štát obrovský deficit, ale aj možnosti – jednoducho diskutovať s ľuďmi  a vysvetľovať, čo je dôležité a prečo. V komunikácii s občanom nezlyháva iba štát, ale aj politické strany. Máme množstvo strán, ktoré ani nemajú členskú základňu, alebo s členskou základňou vôbec nepracujú. V rámci politických strán v západnej Európe, si politické strany budujú svoje štruktúry, venujú prostriedky na to, aby ich členovia boli lepšie pripravení, aby rozumeli politickým procesom. Majú vlastné akadémie a rôzne vzdelávacie inštitúcie pre svojich členov. Na Slovensku to takto nefunguje. A iste, nejde len o štát a politické strany. Treba hovoriť aj o organizáciách občianskej spoločnosti. často nemajú podchytenú členskú základňu a svojich podporovateľov. A ak majú, nepracujú s nimi. Veľa projektov orientujeme na to, aby sme presadili dobré veci, myšlienky, ale zabúdame na komunikáciu dovnútra, na vzdelávanie vlastných členských základní.