Ján Púček, spisovateľ a publicista

Čo sa nechveje je nedôveryhodné. Neočakávam, že bude predo mnou stáť dokonalý človek alebo dokonalá inštitúcia. Omylné je ľudské. Chyby sa stanú, stanú sa omyly, niektoré úmyselné, niektoré sa môžu udiať nechtiac, ale potom to najľudskejšie je priznať si chybu.  Keď hovoríme o pozitívnych príkladoch, taký dobrý príklad by mohol byť, že si na najvyšších poschodiach politickej reprezentácie priznajú chybu. Ale keď toto človek nevidí a nezažíva, prečo by potom obyčajný človek, ktorý uviazol v pivnici každodennosti, robil niečo iné.