Participatívne rozpočty a školy

Výsledky realizovaných prieskumov, kvalitatívnych rozhovorov a panelových diskusií ukazujú, že zapájanie detí a mladých do spolurozhodovania je kľúčové pre potenciálnu zmenu. Mladí ľudia tvoria veľkú časť populácie, preto by sa mali spolupodieľať na politickom a občianskom živote. Inšpiráciu čerpáme z Českej republiky, Portugalska či USA. Preto sme sa preto rozhodli realizovať proces zavádzania participatívnych rozpočtov na školách aj na Slovensku ako súčasť národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP Parti).

Participatívny rozpočet na školách je jeden z prístupov, ktorý otvára tému aktívneho občianstva a participácie mladých. Ak chceme, aby sa mladí ľudia zaujímali o verejné dianie, musíme im dať príležitosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť už v útlom veku. A kde inde ako v prostredí, v ktorom trávia veľkú časť svojho dňa? Keď to podchytíme tu a teraz, existuje veľký predpoklad, že sa zapoja nielen do rozhodovania v samospráve, ale aj v rámci štátu. Môžu sa stať občanmi, ktorí budú vedieť spolupracovať medzi sebou a nebude im cudzí ani konštruktívny dialóg a kritické myslenie.

Pre viac informácií kliknite TU.