Kontakt

Adresa na doručovanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Sídlo úradu

Cukrová 14
813 39 Bratislava

Vedenie úradu

Mgr. Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
martin.giertl@minv.sk
+421 2 509 44 990

Riaditeľka kancelárie úradu

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

skarlet.ondrejcakov@minv.sk
+421 2 509 44 983
+421 905 898 901

Sekretariát

Ing. Katarína Henyigová

splnomocnenec_ros@minv.sk
+421 2 509 44 990