Zuzana Révészová

Zuzana Révészová

monitoring a hodnotenie participatívnych procesov na štátnej úrovni

Zuzana Révészová – výskumníčka, členka tímu, ktorý je na národnom projekte zodpovedný za monitoring a hodnotenie participatívnych procesov na štátnej úrovni. Vyštudovala právo, sociológiu a umenovedu na Masarykovej univerzite v Brne. Pracuje ako konzultantka, výskumníčka a analytička v súkromnom aj verejnom sektore a v neziskových organizáciách. V rokoch 2016 až 2018 pracovala v Národnom osvetovom centre, väčšinu času ako riaditeľka odboru výskumu a štatistiky kultúry. Od septembra 2018 je internou doktorandkou na katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je členkou Spolky, kolektívu architektiek a sociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest.