Veronika Ferčíková

Veronika Ferčíková

ekonomické prínosy participácie

Veronika Ferčíková – odborná konzultantka a metodička v rámci podaktivity 2, členka tímu, ktorý sa venuje problematike ekonomických prínosov participácie v rámci národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Inžinierske a doktorandské štúdium ukončila v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Aktuálne analytička a metodička na Analyticko – metodickej jednotke verejnej správy Ministerstva vnútra SR, kde sa venuje optimalizácii procesov vo verejnej správe. Skúsenosti s tretím sektorom nadobudla napr. na stážach v Transparency International Slovensko alebo vo Fondacione pre l´Ambiente (v Turíne), kde sa venovala témam ako slobodný prístup k informáciám, participácia či governance.