Marianna Mrva

Marianna Mrva

monitoring a hodnotenie participatívnych procesov na štátnej úrovni

Marianna Mrva – odborný expert na participatívne procesy na úrovni štátnej správy v národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a doktorandka na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. V rámci dizertačnej práce sa venuje problematike spoločenskej a inštitucionálnej dôvery a jej spoločenských súvislostí. V roku 2018 získala štipendium Vyšehradského fondu na výskumný pobyt na Akadémii vied Českej republiky. Magisterský titul získala v odbore sociológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas vysokoškolského štúdia začala spolupracovať s Fórum inštitútom pre výskum menšín, s ktorým externe spolupracuje na projektoch zameraných na rôzne aspekty menšinovej identity a kultúry až dodnes. Po skončení magisterského štúdia, v roku 2011, nastúpila do Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, kde do roku 2015 pôsobila ako analytička a venovala sa najmä štatistickej analýze dát. V období 2015 až 2018 pôsobila ako výskumná pracovníčka na Odbore výskumu a štatistiky kultúry Národného osvetového centra, kde pomáhala znovu oživiť sociologické skúmanie kultúry. Vo svojom profesionálnom živote sa najviac zaujíma o faktory tvoriace tzv. dobrú spoločnosť.