Jana Gažúrová

Jana Gažúrová

projektový tím / odborná asistentka NP PARTI

Jana Gažúrová – Magisterské štúdium ukončila na Trnavskej univerzite. Svoje vedomosti a zručnosti rozvíjala v dobrovoľníckej činnosti pri práci s deťmi a mládežou, prípravou a realizáciou voľno – časových aktivít. Neskôr na pozícii projektovej manažérky riadila a vyhodnocovala  uskutočnené projekty podporené z verejných zdrojov. Má pracovné skúsenosti v neziskovom, súkromno i štátnom sektore. V súčasnosti pre projekt ÚSV SR ROS  – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík poskytuje súčinnosť a zabezpečuje odborné asistentské práce pri procese riadenia, koordinácie a vyhodnocovanie aktivít a činností po odbornej stránke. Zabezpečuje ich priebeh a plnenie na báze plánovania, koordinácie a logistiky. Zodpovedá za sumarizáciu a priebežné vyhodnocovanie dát, priebežných a dosiahnutých výsledkov pilotných projektov. Súčasne je zodpovedná za plynulý priebeh vybraných projektov v rámci realizácie pilotnej schémy. Sleduje a monitoruje riziká a bariéry nastavených procesov v rámci pilotných projektov a pilotnej schémy. Radosť jej urobíte dobrou knihou, šálkou čaju a možnosťou vychutnať si ticho :).