Ivana Figuli

Ivana Figuli

legislatíva a právny rámec participácie

Ivana Figuli – junior expert pre legislatívu, zmenu právnych úprav a právnu prax v kontexte národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Je členkou tímu a združenia Via Iuris. Od roku 2014 je zároveň advokátskou koncipientkou. Svoje štúdium úspešne absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Toulouse I a Univerzity Paul Cézanne v Aix-en-Provence (Francúzsko). Pred nástupom do VIA IURIS pracovala pre UNHCR v Gruzínsku a ako dobrovoľníčka pre Amnesty International v Čile. Téme participácie na tvorbe verejných politík sa začala venovať už v Čile a následne intenzívnejšie v Mexiku v organizácii Pobladores, ktorá pomáha obyvateľom Mexika presadzovať ich právo na bývanie a ochraňovať ich životné prostredie. Venuje sa oblasti ľudských práv a vo VIA IURIS pracuje na projektoch medzinárodnej siete Justice & Environment, predovšetkým na téme prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia. V rámci tejto spolupráce vytvorila napr. „Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd“ .