Dominika Halienová

Dominika Halienová

participatívne rozpočty a školy / participatívne rozpočty a samospráva

Dominika Halienová (1993) – pracuje na ˇurade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v národnom projekte je zodpovedná za zavedenie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja a výskum procesu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí samosprávy. Inžinierske štúdium ukončila v odbore verejná správa a regionálny rozvoj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2018.  Okrem iného bola členkou študentského parlamentu a akademického senátu Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Skúsenosti v oblasti komunálnej politiky začala získavať v roku 2014, kedy sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva vo svojej rodnej obci Košťany nad Turcom. V roku 2017 stážovala na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava na útvare hlavného kontrolóra. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začala stážovať vo februári 2017, kde neskôr pracovala na národnom projekte ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.